Vacatures / Verkiezingen 2022

Fractie WeDo politiek wil zoveel mogelijk van de programmapunten agenderen in de Woerdense Raad.
Daartoe zoekt de fractie 3 fractieassistenten die de fractie willen ondersteunen met de volgende werkzaamheden:
– Debatten voeren op de politieke avonden (commissievergaderingen).
– Moties en raadsvragen schrijven t.b.v. de raadsvergadering.
– Schriftelijke vragen op stellen aan het college (art. 42 vragen).
– Contacten onderhouden met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties enz.
– Contacten onderhouden met de pers (eventueel ook interviews te geven m.b.t. de debatten).
– Het opbouwen van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 t.b.v. raadsperiode 2020-2026

Heeft u interesse?
Stuur een mail naar Wilma de Mooij, raadslid fractie WeDo politiek (w.de.mooij@wedopolitiek.nl),
of neem contact op via onderstaand formulier.

WeDo politiek is op dit moment een fractie, geen politieke partij. WeDo politiek zal slechts als partij / lijst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 als het lukt een goede kieslijst samen te stellen van inwoners uit Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.
Kortom WeDo politiek zoekt inwoners die zich willen inzetten als volksvertegenwoordigers.

Heeft u vragen? Heeft u interesse? Neem gerust contact op!

Hartelijke groeten,
Wilma de Mooij, raadslid Woerden, Fractie WeDo politiek