Veilige groene buurten

Groene speelruimte
WeDo wil bereiken dat in alle nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden wordt met het creëren van voldoende groen, sport en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Niet alleen beton met een hek eromheen, maar groen waarin je kunt ravotten, hutten bouwen enzovoorts. Daarom wil WeDo dat ten minste 3 procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat en de speelruimte meer mogelijkheden biedt dan een stuk beton of gras.

Woningmix
WeDo wil dat de gemeente een mix aan woningen heeft, voor alleenstaanden, gezinnen, starters (/jongeren) en senioren. En dat deze verspreidt over de gemeente en bijvoorkeur per wijk worden gebouwd. Zowel sociale huur- en koopwoningen als vrije sectorwoningen.

Goed onderhoud
WeDo wil veilige en leefbare wijken die goed worden onderhouden. Goed en adequaat afvalbeleid. Wijkagenten en het buurtwerk (Sociaal cultureel werk) zijn vertrouwd in de buurt, zij kunnen vroegtijdig signaleren en goede hulp mogelijk maken. Nieuwe woningen worden er gebouwd en verouderde gerenoveerd.

De M.b.t. ‘veilige groene buurten’ spant de Fractie WeDo politiek zich in voor:

 • Herontwikkeling bij langdurige leegstand en verkrotting van winkels en panden in de stads- en woonkernen en op bedrijventerreinen krijgt prioriteit.
 • Er worden afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging over het aanbod van betaalbare woningen.
 • Er wordt snel volop gebouwd en gerenoveerd in gemeente Woerden. Huur- en koopwoningen in alle segmenten en (bij voorkeur) bijeen op wijkniveau: 40% sociale woningbouw, 40% middensegment, 20% duurdere segment.
 • Voor ieder inkomen is een betaalbare woning beschikbaar.
 • Een projectambtenaar draagt er zorg voor dat knelpunten in de woningbouw voortvarend worden weggenomen, vergunningen snel in orde worden gemaakt en partijen bijeengebracht. Doelen worden jaarlijks gesteld en geëvalueerd (transparant).
 • De openbare ruimten worden met regelmaat onderhouden. Het groen is netjes bijgeknipt, de trottoirs, fietspaden en wegen zijn veilig en goed begaanbaar.
 • Ook voor minder validen behoren alle woningen en voorzieningen in de wijken goed toegankelijk en veilig bereikbaar te zijn. En er is voldoende verlichting rondom.
 • Als er ergens groen verdwijnt, wordt er elders nieuw aangeplant. Zoals bijvoorbeeld in bouwprojecten.
 • Er komen meer wijkagenten.
 • Er komt géén winning van fossiele brandstoffen onder de gemeente Woerden. Er wordt niet naar olie- en gas geboord.
 • Bij alle ontwikkelingen m.b.t. het energie neutraal maken van de gemeente dient de veiligheid en gezondheid van de inwoners van nu en in de toekomst centraal te staan.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.