Inburgering, integratie, discriminatie

WeDo wil dat de gemeente de regie te voert over het inburgeringsonderwijs en dat nieuwe inwoners effectief constructief geholpen worden om in de gemeente een goede start te maken. We willen dat de gemeente zorg draagt voor een voortvarende integratie van nieuwkomers en voor een vlotte beheersing van de Nederlandse taal van alle statushouders en hun kinderen. Men betaalt naar draagkracht, de lessen zijn verplicht voor allen. Geen gescheiden groepen voor mannen en vrouwen. Meedoen aan de samenleving staat voorop. Kinderopvang wordt geregeld.
Statushouders volgen verplicht een intensief taal- en inburgeringsprogramma. Binnen een jaar spreekt (en schrijft) men de Nederlandse taal. De inburgering is gericht op een voorspoedige en zelfstandige deelname aan de samenleving. Er wordt in het programma rekening gehouden met niveauverschillen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

WeDo wil dat segregatie met alle mogelijke middelen wordt bestreden. We streven naar gemengde wijken en scholen. Met scholen worden hierover afspraken gemaakt. Discriminatie op afkomst, leeftijd of seksuele oriƫntatie kan niet worden getolereerd binnen de gemeente Woerden. De Fractie WeDo wil bereiken dat de gemeente een brede dialoog organiseert in de samenleving over rasisme, discriminatie en uitsluiting.

M.b.t inburgering, integratie, discriminatie zet de Fractie WeDo politiek zich in voor:

  • Het taal- en inburgeringsprogramma wordt gegeven (en ontwikkeld) door bevoegde docenten. De taalgroepen worden ingedeeld op basis van het taalniveau.
  • Het programma is onder verantwoordelijkheid van de gemeente en bij voorkeur ondergebracht bij het Onderwijs in Woerden. Geen commerciĆ«le partijen.
  • Geen afzonderlijke taallessen voor mannen en vrouwen, daar dit in tegenspraak is met een voortvarende integratie in de Nederlandse samenleving.
  • Tijdens deelname aan het programma is kinderopvang van 0-4 jaar geregeld. Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) vanaf 2,5 jr. De taallessen zijn voor rekening van de overheid, de statushouders betalen een bijdrage naar draagkracht.
  • Een gemeentelijke coach biedt de statushouder die de Nederlandse taal machtig is ondersteuning bij het vinden van betaald- of vrijwilligerswerk en/of (indien van toepassing) naar (bij)scholing en leer/werkplekken.
  • We gaan door met het beter spreiden van groepen, zodat wijken en dorpen evenwichtig van samenstelling worden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een aannamebeleid dat zoveel mogelijk een afspiegeling is van de lokale bevolking. Basisscholen gaan werken met een centrale inschrijving (naar Nijmeegs model), inclusief acceptatieplicht. Zo maken we werk van gemengde scholen en bouwen we aan een generatie die wars is van discriminatie en diversiteit omarmt.
  • Horeca en elke andere organisatie die discrimineert wordt stevig aangesproken en kan rekenen op sancties. Hetzelfde geldt voor LHBT-discriminatie.
  • Uitstekende professionele ondersteuning en bewezen therapie bij traumaverwerking.

WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.