Energietransitie

WeDo wil bereiken dat Woerden energie neutraal wordt zónder dat de inwoners op forse kosten worden gejaagd. We moeten de inwoners niet de gordijnen in jagen, haastige spoed is niet altijd goed. De stip op de horizon zetten we op 2050. Uiteraard is er niets op tegen als de transitie in de praktijk voor die datum gereed is, voorzover dat kan en gebeurt in samenspraak met inwoners.

Geen windturbines
We willen geen windmolens in of nabij de leefomgeving. Er dient volop ingezet te worden op onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. En het mogelijk maken van alternatieve energie in Woerden. Zonder dwang voor inwoners. WeDo vind het asociaal om wijken van het gas te halen als de inwoners daarmee op kosten worden gejaagd. Zo creëert de gemeente onnodig terechte weerstand.
Windmolens op zee vindt WeDo niet zo’n goed alternatief, de schade aan het ecosysteem in de Noordzee is ook dan groot, en datzelfde telt voor gaswinning onder de Noordzee. WeDo zegt nee. Importeer wat nog nodig is en ga met verstand en beleid samen met inwoners de alternatieven mogelijk maken.
Veiligheid dient te alle tijden voorop te staan in de energie. Onderzoek naar modernere vormen van kernenergie vindt WeDo noodzakelijk, maar slechts bruikbaar mits dat aantoonbaar een veilige en schone energiebron zal blijken te zijn. Er is veel narigheid met kernenergie geweest en die moet te alle tijden worden voorkomen. 

Eerlijke transitie
WeDo wil dat de gemeente zo duurzaam mogelijk is, zoveel als mogelijk CO2 neutraal en dat er een voor alle inwoners betaalbare fossielvrije energievoorziening beschikbaar is. 
WeDo bevorderd dat alle Woerdenaren energiezuinige maatregelen in hun woning kunnen toepassen, ongeacht de sociaal economische positie of gezinssituatie. We doen dit door een transitieteam in het leven te roepen dat één gemeentelijk plan maakt voor de besteding van alle beschikbare subsidies (“Woerdense Energiedienst”).
De Energiedienst int subsidies en zet deze in voor de realisatie van een solidair energie neutraal zelfvoorzienend Woerden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook de lagere en middeninkomens en gezinnen met een krappere beurs volop kunnen meedoen in de energietransitie.

WeDo politiek wil dat alle inwoners kunnen profiteren van de middelen die door het Rijk worden vrijgemaakt voor de energietransitie. We willen voorkomen dat subsidie in hoofdzaak gebruikt wordt door mensen met een goed inkomen die het zich wellicht eenvoudiger kunnen veroorloven om aanpassingen in en aan het huis te doen. Mensen met een laag inkomen profiteren niet of nauwelijks van de voordelen van energiemaatregelen. Dat is niet solidair. Daarom willen we dat een plan wordt uitgewerkt om de subsidieverdeling eerlijker te maken en de uitrol van energiemaatregelen in Woerden te bevorderen. De Energiedienst is een idee om dat te bereiken.

  • Er komt in Woerden een ter zake kundig team (project-ambtenaren) dat de beschikking krijgt over alle subsidies waar Woerdenaren aanspraak op kunnen maken in het kader van de energie-transitie. Dit team brengt een transitieplan voor heel Woerden (zelfvoorzienend) ten uitvoer.
  • WeDo politiek staat voor: Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek.