Doe mee!

Om de inwoners goed te vertegenwoordigen in de gemeenteraad is belangrijk dat raadsleden weten wat er speelt in de gemeente.
Fractie WeDo staat dan ook graag in contact met de inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Uw mening over het gemeentebeleid horen we graag, wat is uw mening over de gang van zaken in Woerden, bijv over verkeer, milieu, gezondheidszorg, afval, cultuur en sport, woningbouw, zorg, energietransitie enzovoorts.
En, wilt u zelf actief meehelpen om de stem van de inwoners zo goed mogelijk te laten horen in het raadswerk of heeft u interesse om WeDo te versterken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022?
Neem ook dan gerust contact op!

De Fractie WeDo politiek zet zich in voor een eerlijker verdeling van sociaal-, economisch- en cultureel- kapitaal, voor een gezonde, groene en beschaafde samenleving zonder armoede, met genoeg banen, zonder uitsluiting, rasisme en discriminatie.

De ideale samenleving is een prachtig doel om naar te streven, het politieke werk doen we als volksvertegenwoordigers in de realiteit van alle dag. Veel mensen hebben hun vertrouwen in de politiek verloren, juist omdat de oude politiek zo verdeeld is en vaak meer op een kamphanengevecht en kleuterruzie lijkt dan een constructieve democratische dialoog.

Als mensen top-down politiek beleid ervaren dat niet ten faveure van henzelf of hun leefomgeving is dan hebben zij het nakijken maar moeten ze wel het belastinggeld opbrengen dat nodig is om de plannen uit te voeren. Dat alles kan wringen en is niet in lijn met de uitgangspunten van democratie.

Uiteraard kan de politiek het niet iedereen altijd naar de zin maken tot op de vierkante centimeter. Realiteit is echter dat als mensen het gevoel hebben dat zij amper invloed hebben op de wereld waarin zij leven, dat dan de apathie volgt of versterking van de weerstand jegens de politiek.
Dit kan en moet anders.

We hebben vandaag de dag nieuwe vormen van democratische inspraak nodig. Meer directe democratie, meer betrokkenheid van inwoners en minder bureaucratie. Dit alles is een uitdaging voor de politici en ambtenaren, maar het vergt vooral actieve goed geïnformeerde kritische inwoners die meedoen. Wilt u meebouwen aan de Woerdense Eigentijd Democratische Onafhankelijke politiek? Mail naar w.de.mooij@wedopolitiek.nl