WeDo politiek was de werknaam van een 1-persoonsfractie in de Woerdense gemeenteraad. De raadszetel werd medio 2020 door Wilma de Mooij afgesplitst van de lokale SP. Daarmee verdween de SP uit de Woerdense raad. Het programma heeft zij gedurende de gehele raadsperiode 2018-2022 uitgevoerd. WeDo is geen politieke partij.

PROGRAMMA

Werk en ondernemen

Veilige groene buurten

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie

Verkeer en milieu

Inburgering, integratie, discriminatie

Democratie, luisteren naar de mensen

Energietransitie

Zorg, Welzijn, samenlevingsopbouw